Käpakäik

Tagasi

Kasutustingimused

 1. Käpakäik on Eesti Loomakaitse Selts MTÜ poolt korraldatav iga-aastane heategevuslik kampaania Eesti Loomakaitse Seltsi eesmärkide elluviimiseks, hädasolevate loomade olukorra teadvustamiseks ja parandamiseks.
 2. Käpakäigu korraldaja on Eesti Loomakaitse Selts MTÜ, J. Sütiste tee 30 Tallinn Harjumaa 13411, registrinumbriga 80118299 (Korraldaja).
 3. Eesti Loomakaitse Selts MTÜ kohustub kaitsma veebilehe www.käpakäik.ee kasutajate andmete puutumatust. Eesti Loomakaitse Selts MTÜ-l on õigus andmeid edastada selleks volitatud kolmandatele osapooltele, näiteks makseteenuse osutamiseks.
 4. Käpakäik 2019 on kogupereüritus, mis toimub Tallinnas algusega Lauluväljakult 8. juunil kell 11.00. Rongkäiguga liigutakse Pirita velodroomile kus ürituse programm jätkub. Korraldajal on õigus Käpakäigu toimumise asukohta ja aega muuta.
 5. Käpakäik 2019 koostööpartneriteks on Skechers ja Pirita Linnaosavalitsus.
 6. Käpakäigu sümboolika ja logo kuuluvad Korraldajale ja nende kasutamine ilma Korraldaja kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud.
 7. Registreerumine käpakäik.ee kodulehel
  1. Registreerimiseks tuleb täita registreerimisankeet.
  2. Osaleja nimi kantakse registreerunute nimekirja pärast osavõtutasu maksmist.
  3. Osavõtutasu saab maksta pangalingi kaudu registreerimisankeedi täitmise järgselt.
  4. Osavõtutasu maksmise järgselt saabub maksja e-posti kinnitus
 8. Osavõtutasu on võimalik maksta registreerumisel pangalingi kaudu.
 9. Arveldamine toimub eurodes.
 10. Käpakäigu ärajäämisel korraldajatest mitteolenevatel põhjustel (force majeure) ja võistleja loobumisel ega mitteosalemisel osavõtutasu ei tagastata osavõtumaksu ei tagastata (VÕS § 190)
 11. Kui osaleda ei saada tervislikel põhjustel, on võimalik makstud osavõtutasu eest registreerida ennast 2020.a samale võistlusele.
 12. Käpakäigu orienteerumisel, heategevuslikul kõnnil või lastejooksul osalevad kõik füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi Registreerujad), kes on tasunud Korraldajale Käpakäigu registreerimistasu kas veebis makselingi kaudu või üritusel kohapeal sularahas. Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kes ei soovi osaleda orienteerumisel, heategevuslikul kõnnil või lastejooksul on võimalus teha annetus (edaspidi Annetajad).
 13. Pretesioonide esitamiseks palume pöörduda info@loomakaitse.ee. Esitage oma nimi, võistlus mille eest tasusite, tekkinud probleem.
 14. Iga üritusele Registreeruja saab ürituse päeval ürituse infopunktis omale osaleja numbriga tähistatud käepaela.
 15. Annetaja või Registreeruja edastab Annetuse tegemisel Korraldajale ees- ja perekonnanime, sünnipäeva ning telefoninumbri ja e-posti aadressi ja nõusoleku, et Korraldaja võib kasutada Annetaja või Registreeruja ees- ja perekonnanime ning telefoninumbrit või e-posti aadressi isikuga kontakti saamiseks.
 16. Eesti Loomakaitse Selts MTÜ-l on õigus saata Annetaja ja Registreeruja e-postile uudiskirju, kui andmetes on selleks eelnev nõusolek antud. Annetajal ja Registreerujal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
 17. Eraisikust Annetajal on võimalus maksustamisperioodi tulust maha arvata Käpakäigule tehtud annetused (tulumaksuseadus § 282 lõige 1). Annetajaks peetakse isikut, kelle pangakontolt annetus tehakse.
 18. Eesti Loomakaitse Selts on isikuandmete vastutav töötleja, ELS edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.”
 19. Käpakäigu päevakavas märgitud ajal algavad orienteerumisvõistlus, heategevuslik kõnd ja lastejooks.
 20. Orienteerumisvõistluse võitjate hulka kuuluvad kolm esimesena finišisse jõudnud tiimi. Auhinnad paneb välja PetCity. Heategevuslikul kõnnil võitjat välja ei kuulutata, kuid kõigi osalejate vahel loositakse välja 5 Skechersi kinkekaarti väärtuses 50 €. Lastejooksul kuulutatakse välja kolme vanusekategooria kolm esimest – esimene koht saab Skechersi 40 € kinkekaardi, teine koht saab 30 € kinkekaardi ja kolmas koht saab 20 € kinkekaardi.
 21. Lisaks auhinnafondile võivad teised ürituse abistajad ja toetajad panna Korraldajast sõltumatult välja kingitusi Käpakäigul osalenud Annetajatele.
 22. Auhindu ega kingitusi ei vahetata rahaks. Auhindade ja kingituste üleandmisega kaasnevaid kulusid ei kanna Korraldaja.
 23. Korraldaja kontaktandmed on avaldatud ja leitavad veebilehel käpakäik.ee ja www.loomakaitse.ee